Klachten

Ondanks dat wij altijd proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij direct contact met u op. In het behandelingstraject zullen wij zo goed mogelijk proberen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

U kunt uw klacht op verschillende manieren bij ons melden.

E-mail:

Klachten kunt u het meest eenvoudig melden via een email naar info@vankopertotzink.nl

Schriftelijk:

VanKoperTotZink

T.a.v. Dave Vos

Karveel 49-83

8242 VT Lelystad

De ervaring leert dat de klachten naar tevredenheid worden afgehandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).